Rettssak utsett – valdtektstiltalt har forlate landet