Dødsfalla førre veke: Ingen konkrete mistankar om noko straffbart