Kortnytt fra Sotra og Øygarden

Her får du nyheter fra Øygarden på løpende bånd.

 • Redaksjonen
Denne artikkelen er over ett år gammel
Festet innlegg
Held fram som fylkesleiar i Høgre
10. februar kl 13:03av Kyrre Styve
DEL

Tom Georg Indrevik vart i helga attvalt som leiar i Vestland Høgre. Han er og ordførar i Øygarden kommune.

Etter fylkesårsmøtet ser resten av styret slik ut: Vidar Grønnevik (Kinn), Anette Strand (Bergen), Sven Flo (Stryn) og Marte Leirvåg (Bergen).

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Kyrre Styve
  DEL

  - Ikkje auka smitte etter gjenopninga

  Skular, barnehagar, frisørar, fysioterapeutar og ei rekkje servicetilbod har no opna att etter å ha vore korona-stengt. Ifølgje Folkehelseinstituttet ser dette så langt ikkje ut til å ha ført til auka smittespreiing i Noreg. Dette kom fram på ein pressekonferanse måndag.

  Det som avgjer kor mange nye som blir smitta, er det såkalla R-talet. Dette talet seier noko om kor mange kvar person med koronasmitte smittar vidare. I Noreg reknar Folkehelseinstituttet det som sikkert at at dette talet no er langt under 1. Det vil seia at kvar koronasmitta person smittar færre enn ein annan person. Men det er stor uvisse knytt til akkurat kor stort talet er.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Færre permitterte

  Akkurat nå er 1782 øygardinger helt arbeidsledige. Det er et fall på 14,6 prosent de siste to ukene, da det var 2088 helt arbeidsledige i midten av april. 

  Flere har altså returnert tilbake til jobbene de siste to ukene.

  Les mer her.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Koronastøtte for mars utbetalt

  74 bedrifter i Øygarden har fått støtte via kompensasjonsordningen for bedrifter som ble klar i april. Støtten de nå har fått skal dekke tap fra mars måned. 

  Se hvilke bedrifter som har fått støtte her. 

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Ingen ekstra skolebusser

  Selv om alle skoleelever får returnere til skolebenken i løpet av kommende uke sier Skyss at det ikke er sikkert at de får plass på skolebussen. De oppfordrer elever til å komme seg til skolen på andre måter.

  På grunn av avstandskravene som gjelder er halvparten av sitteplassene på bussene stengt av for passasjerer, noe som betyr at Skyss kun kan frakte halvparten av passasjerene de vanligvis har plass til.

  Les hele saken her.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Nå åpner alle skolene

  Torsdag ettermiddag åpnet regjeringen for at de eldre elevene også kan komme tilbake til skolen fra og med mandag. Ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, forteller at kommunen har forberedt seg på dette en stund.

  – Det viktige nå er å forholde seg til meldingene fra sin skole. Vi vil åpne etterhvert, og se at vi klarer å legge til rette for smittekravene, sier Indrevik.

  Han ber foreldre forholde seg til meldingene fra sin skole.

  Les mer her.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Kan bli skikkeleg sjuk av korona, men sendar dottera på skulen likevel

  Tanja Garbo er i risikogruppa for koronaviruset. Likevel har ho valt å sende dottera Melina (6) på skulen.

  – Det tok lang tid før eg bestemte meg for å sende Melina på skulen. Eg synest det er skummelt at samfunnet opnar opp så mange ledd samtidig. Hos ein frisør kan eg til dømes ikkje sitte på to meters avstand, seier ho.

  Då ho høyrde at smittetala i kommunen hadde byrja gå ned, tok ho sjansen på at det skulle gå bra å sende Melina på skulen.

  – Vi kan ikkje gjere noko anna enn å tru på at styresmaktene har kontroll på situasjonen, seier Tanja. 

  Les heile saka her.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  1.300 testet for korona

  De siste dagene har om lag 30 personer blitt testet for koronaviruset, opplyser kommunen i en pressemelding. Antall testede overstiger dermed 1.300 personer.

  Fremdeles er totalt 54 personer påvist smittet i Øygarden kommune. Smittetallet økte sist forrige lørdag, da en person testet positivt for covid-19. Da var det tolv dager siden forrige bekreftede sittetilfelle.

 • av Hilde Olsen Aalvik
  DEL

  Vesentlig redusert smitte i Øygarden

  Ut fra statistikken de siste to-tre ukene er smittevernlege Jens Eikås trygg på at koronasmitten er redusert i Øygarden kommune. Det skriver kommunen på sine sider.  

  Så langt er 1 264 personer testet i kommunen. Det er ikke registrert nye smittede i dag, 6. mai.

  54 personer har fått påvist smitte så langt. I løpet av dei 16 siste dagene, er en person registrert smittet.

  Eikås mener dette kommer som følge av systematisk helsearbeid og en befolkning som har vært lojal overfor smitteverntiltakene, skriver kommunen.  - Jeg registrerer at folk er disiplinerte når det gjelder å holde avstand og ha god hygiene, men det skal ikke mye til før smitten øker igjen. Derfor er det umåtelig viktig at vi er nøye med å følge smittevernreglene, sier smittevernlegen.  Eikås slår også et slag for at folk bruker munnbind.  - Jeg mener også folk gjerne må bruke munnbind på steder der det er tett med folk, som for eksempel på bussen eller på butikken. Tre lags hjemmesydde munnbind, av bomull, er i denne sammmenhengen et godt smitteverntiltak, sier Jens Eikås.   

 • av Hilde Olsen Aalvik
  DEL

  Ingen nye smittetilfeller mandag

  Det melder Øygarden kommune. 

  Det er nå testet 1138 personer i kommunen så langt, og per dags dato er det fremdeles 54 personer som har fått påvist smitte i Øygarden kommune. 

  En person er i isolasjon. 

 • av Kyrre Styve
  DEL

  Første nye koronatilfelle på lenge

  Laurdag kom det melding om at det er kome eitt nytt stadfesta koronatilfelle i Øygarden. Dermed er det no 54 personar som har eller har hatt korona.

  Det er lenge sidan førre tilfelle, noko du kan lesa meir om ved å klikka her.

 • av Kyrre Styve
  DEL

  Straks opnar servicetorga att

  Dei kommunale servicetorga har i fleire veker vore stengt på grunn av koronapandemien. Måndag opnar servicetorget på Straume att. To dagar etter opnar servicetorga i Skogsskiftet og på Rong.

  Det er Øygarden kommune som melder dette.

  Det er montert plexiglas for å hindra at besøkjande og tilsette smittar kvarandre.
  Det er montert plexiglas for å hindra at besøkjande og tilsette smittar kvarandre. Foto: Vigleik Brekke

  Det er montert plexiglas ved skranken på Straume for å hindra smitte. Dette skal på plass også på dei to andre servicetorga. Slike glas har også ein del butikkar montert i kassane.

  Servicetorga er ofte det første folk møter når dei oppsøkjer kommuneadministrasjonen. Ifølgje kommunen hadde kommunen si heimeside over 500.000 sidevisningar i mars, og over 6000 tok kontakt med kommunen på telefon. No blir det altså igjen høve til å oppsøkja kommunen fysisk.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  280 øygardsværinger korona-sykemeldte 

  Ifølge Navs statistikk over sykemeldte er 280 øygardsværinger sykemeldt med påvist, eller mistanke om, koronasmitte.

  Kun 53 personer har fått påvist smitte ved positiv koronatest i kommunen, og av disse er kun tre fremdeles i isolasjon. Resten er friskmeldte.

  Nasjonalt er 39.608 nordmenn sykemeldte på grunn av korona, mens kun 7.667 nordmenn har fått påvist viruset. Flere av de som har fått påvist Covid-19 er også friskmeldte.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Opnar for korpsøving

  Den kommunale kriseleiinga har avgjort at frå måndag 4. mai får kor, korps, band og orkester øva i kommunale bygg, i grupper på inntil 30 personer, opplyser kommunen.

  Det skal ikkje vera fysisk kontakt mellom personar, og ingen sambruk av instrument og utstyr.

  – Det er gymnastikksalar og andre bygg som ikkje er i bruk til undervisning som kan brukast til kor- og musikkøving, seier kommunalsjef for Kultur og samfunn, Råmund Skjold, på kommunens nettsider.

  Dersom fleire grupper skal bruka lokala etter kvarandre same dag, må ein smittevernansvarleg sjølv vaska av stolar, toalett og berøringspunkt før neste gruppe kjem.

   

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Ikkje påvist smitte blant barnehage- og skulebarn

  Sidan 17. april er om lag 40 barn og unge testa for koronaviruset i Øygarden kommune, opplyser kommunen på egne sider. Ingen av dei testa har fått påvist koronaviruset.

  – Vi ha vore redde for at barn kan vera symptomfrie, men samstundes smitteberarar. Det at vi ikkje har fått påvist smitte hjå dei barna og unge vi har testa, er eg difor godt nøgd med, seier smittevernlege Jens Eikås som syntes dette er eit interessant resultat.

  Framleis er det totalt 53 personar som så langt har testa positivt for koronaviruset i Øygarden kommune.

 • av Karstein Sæverås
  DEL

  Gradvis treningsstart for friskliv og meistring

  Øygarden kommune startar frå neste veke forsiktig opp att tilbodet om trening, innan opplegget friskliv og meistring. Tilbodet er retta mot folk med diabetes, hjartesjukdom, fedme og andre helseutfordringar. Det skal no føregå utandørs i grupper som ikkje er større enn fem, medrekna instruktør. Det vert tilbod om både styrke- og kondisjonstrening. Smittevernlege Jens Eikås har godkjent opplegget.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Henta inn korona-vikarar til Sotrasambandet

  Ei rekkje byggjeprosjekt landet rundt har vorte forseinka som følgje av koronapandemien. Men Sotrasamandet har ikkje hatt dei heilt store problema.

  – Me har måtta gjera nokre tilpassingar, men har ikkje vorte vesentleg påverka, seier prosjektleiar Arve Tjønn Rinde i Statens vegvesen.

  – Entreprenøren måtte senda nokre heim i karantene. Det førte til nokre dagars forseinking, men dei jobbar på og tek det inn att, sa han i ei orientering til formannskapet i Øygarden.

  Les heile saka.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Tre personer i isolasjon

  Onsdag ettermiddag informerer kommunen om at ingen nye har fått påvist korona-smitte det siste døgnet, dermed er det totale smittetallet fremdeles 53 personer. 

  Av disse er 50 personer friskmeldte og ute av isolasjon, mens tre fremdeles må holde seg innendørs. Av disse tre får en behandling på korona-avdelingen på Øygarden lokalmedisinske senter. 

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Vil teste alle med symptomer

  Øygarden kommune åpner nå for å teste alle som har symptomer på koronaviruset, som hoste, sår hals og feber, opplyser kommunen på egne nettsider. Dette er i tråd med de nye testkriteriene som ble presentert på regjeringens dalige korona-pressekonferanse.

  Den siste uken har flere barnehagebarn og skoleelever i første- til fjerdetrinn med symptomer blitt testet, men så langt har ingen av dem fått positive prøveresultater.

 • av Kaja Distad Carlsen
  DEL

  Koronasjuk innlagt på Straume

  Eín person får behandling på koronaavdelinga på Straume, opplyser kommunen. Personen har tidlegare fått bekrefta smitte av koronaviruset. Ingen frå Øygarden er til behandling for koronasjukdom på sjukehus.

  Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle i dag. Status er dermed framleis at 53 er bekrefta smitta av korona til no.

 • av Hilde Olsen Aalvik
  DEL

  Ingen nye smittede fredag

  Fem personer er i isolasjon. 

  Det melder kommunen fredag ettermiddag. 

Mest lest akkurat nå

 1. Slik går det med serveringsstadane

 2. Her kan du parkere bobilen, og tømme doen

 3. Nødssituasjon på «Ocean Viking»

 4. Ekspertane er usamde om kva det er

 5. Her kan du sjå talane

 6. Dette badevannet får tommelen opp

 1. Kortnytt