Eieren av Langøy Friluftsbarnehage AS tok ut 2,5 millioner kroner i utbytte og gikk med underskudd

Eieren av Langøy friluftsbarnehage tok ut utbytte for å kjøpe barnehagens bygninger.

Les hele saken med abonnement