Eieren av Langøy Friluftsbarnehage AS tok ut 2,5 millioner kroner i utbytte og gikk med underskudd

Eieren av Langøy friluftsbarnehage tok ut utbytte for å kjøpe barnehagens bygninger.

– Jeg gjorde det rett og slett for å enklere kunne legge ned barnehagen hvis det blir nødvendig, sier Lise Lauvik.

Hun mener et forslag til nytt regelverk vil gjøre det mer usikkert og mindre attraktivt å drive privat barnehage.

Les hele saken med abonnement