Seks personer har søkt på stillingen som kommuneadvokat