Føraren meinte han køyrde forsvarleg. Det meinte ikkje retten