Parkeringsplassar, veg og omsorgsplassar i årets siste møte