CCB-klubben planlegger gå-sakte-aksjon onsdag morgen