Seier det er like trygt å bu langs røyrtraseen som før, men vurderer byggeforbod

Gassco har bede Øygarden kommune innføre byggeforbod langs røyrtraseen frå Kollsnes til Sture. Det får utbyggarar, grunneigarar og bebuarar til å reagere.

Operatøren ber om at kommunen ikkje tillet at det blir bygd 210 meter frå kvar side av traseen med kondensatleidning.

Les hele saken med abonnement