Bilister trosser skilting og kjører gamleveien om Bildøy