Maria (18) klatra opp og gjekk inn i den brennande leilegheita