Avviser klager knytt til nyevegen, og meiner feil blei gjort då turstien kom