Ynskjer å samla barnevernet i Nye Øygarden

  • Barnevernet er eit av få fagområde der politikarane har konkrete signal på korleis tenestene i Nye Øygarden bør vera organisert. FOTO: Inger Elise J. Økland (arkiv)