Legg alt til rette lokalt for storsatsing på CO2-lagring