«Lokalkjennskapen vil bli dårligere i en større kommune, både blant politikere og administrasjonen»