Sjåføren måtte setja frå seg denne før han fekk køyra vidare