Når brannvesenet rykker ut, er det ofte helt andre oppdrag enn brann