Marianne og Cecilie møter barn og familien deira i ei vanskeleg tid