Det er Øygarden kommune som melder dette klokka 21.30 torsdag.

Mange hundre personer er evakuert som følge av at flammene er farlig nær store boligområder, blant annet på Ågotnes.

Kommunen har ventet med å ta stilling til spørsmålet om overnatting, i håp om at brannen skulle komme under kontroll. Men nå har de altså fått på plass et overnattingstilbud på Fjell-ly.

Fjell-ly er Midthordland indremisjon sin leirplass. Der er det 19 rom, med sengeplass til totalt 73 personer. Det er så langt uvisst hvor stort behov det er for overnattingsplasser. På ulike Facebook-grupper, blant annet «Aktuelt på Ågotnes», tilbyr folk plass i hjemmene sine til de evakuerte.

– Vi er i Ågotneshallen og kartlegger behovet nå. Dersom det er behov for flere overnattingsplasser, skaffer vi det, sier Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik klokka 21.49.

Ågotneshallen, der mange av de evakuerte til nå har oppholdt seg, blir holdt åpen utover natten.

– De evakuerte som har behov for overnatting, blir bedt om å møte opp i hallen. Det blir ordnet med transport til overnattingsstedet.

Psykososialt kriseteam er på plass i hallen for de som har behov for noen å snakke med.

Kommunens sentralbord blir holdt åpent til klokken 23.