– Jeg ble positivt overrasket over smaken på larvene

  • Ungdomsbedriften får råvarer fra Larveriet på Voss. Billene legger egg, og deretter har de en vekstperiode på rundt åtte uker før blir høstet og tørket. Alt skjer i produksjonslokaler under kontrollerte former som er godkjent av mattilsynet. FOTO: Privat