Elektrisk varmgang skal ha vært årsaken til svilukt