Nå blir alle som ringer til legevakten behandlet likt