Hovudtillitsvald: – Tolkar ikkje tiltaka som stramme føringar