Slik skal behandlingen av spiseforstyrrelser bli bedre