Naturvernforbundet i Øygarden får bli høyringspart