Digital samtale mellom Forstrønen og fornærmede beviser arbeidsforhold, mener politiet