Full overtenning i gjenvinningsanlegget

Bygget er overtent, og sløkkinga kan ta lang tid. Folk i området blir instruert om å halda seg innandørs.

Klokka 16.30 var det enno ikkje kontroll på brannen.

Det var lenge frykt for at røyken frå brannen kunne innehalda radioaktive partiklar (sjå meir informasjon lenger nede i saka). Men klokkka 16.

Les hele saken med abonnement