Kolltveit skule er full - krever svar fra kommunen

  • FAU-leder Gjertrud Soltun og rektor Karin Haugen ber kommunen ta grep for å løse plassmangelen på skolen neste skoleår. Med 14 fulldelte klasser vil det ikke være nok klasserom. FOTO: Inger Elise J. Økland