Desse lokale kjenningane er foreslått som ny biskop