Alle stormfondet-vinnerne har ett felles fokus, og det er grønt