Det var en rørt Kenneth som mottok Kongens fortjenestemedalje