Brannmannskaper fra fem kommuner kjemper mot brannen