- Stor kostnad og liten vinst ved å skilja folk og bilar