No håpar prosten det veldig snart kjem ny sokneprest i Sund