Ønsker storebror lykke til med den nye virksomheten