Antall anmeldelser mot firmaet har nesten doblet seg