Disse kommunale prosjektene kan få fart på næringslivet igjen