Store deler av uteområdet er ulovlig oppført

Eierne av «Hollywoodhuset» har blant annet bygget kai, murer, bølgebryter og lysthus uten å søke. Nå har de fått kommunen på nakken.

Eierne har fått pålegg om å fjerne eller tilbakeføre en rekke tiltak på eiendommen, som ligger helt i strandkanten på Lokøy.

Nå har huseierne søkt om å få godkjent en del av tiltakene i ettertid.

Les hele saken med abonnement