Blom fiskeoppdrett setter alle investerings- og utbyggingsplaner på vent