Andrea (22) er med på å forvalte over 300 milliarder kroner