Damsgårdstunnelen er varslet stengt til helgen. Her er omkjøringsruten