Her vil Blom ha oppdrett på land

Blom Fiskeoppdrett har planar for eit landbasert anlegg på Oksneset, nord for Naturgassparken i Øygarden.

Selskapet har difor sett i gang arbeidet med å endra reguleringsplanen for Oksneset. Multiconsult og Øygarden kommune har sendt ut varsel om oppstart av arbeid for eit område på kring 109 mål.

Les hele saken med abonnement