Uvisst når «Helge Ingstad» vert berga

  • Bergingsarbeidet i Øygarden er utsett, mellom anna grunna dårleg vêr. FOTO: Jakob Østheim / Forsvaret