Vil bygge demoanlegg for havvind vest for Kollsnes