Gjer det bra på kompetanse, men har spesielt éin ting som kan bli betre