- Det er vegvesenet si skuld om sambandet blir utsett