Skjer i sjøen for oppdrett på land

Lukka merder i poll, som det er planar for i Parisvatnet, slit med å verta godkjent som landbasert oppdrett.

Øygarden Seafood vil sprenga ut større djupne i Parisvatnet, slik at dei lukka merdene i vatnet vert liggande på samme nivå som sjøen utanfor. Sidan 3D-modellen vart laga er planen for tilkomstveg lagt om, slik at vegen går langs vatnet. Foto: Øygarden Seafood AS

  • Karstein Sæverås

Særleg ein av aktørane som vil driva landbasert oppdrett i Øygarden slit, viss ikkje departementet skiftar meining.

Les hele saken med abonnement