Hendinga i Skogsvåg: Kommunen har etablert kontaktsenter