Vil ha fisk, ikkje berre pisk for oppdrettsnæringa