Et tre har veltet over flere gravstøtter ved Fjell kyrkjegard